• Om Järna Rostfria

    Företaget startades 1974 av Rolf Kjellberg. AB Motorkraft i Stockholm importerade, utrustade och sålde Yanmar dieselmotorer till fritidsbåtar.

  • Rostfria produkter för marint bruk

  • Rostfria produkter inom infrastruktur

    Vi levererar rostfria produkter till satsningar inom infrastruktur.

  • Marinprodukter

    Vi har ett brett utbud av produkter för marint bruk, så som vattentankar, bränsletankar, ljuddämpare mm

Norra Länken öppnad

Söndag 30 november 2014

Ett av dom största arbeten som vi på Järna Rostfria haft är till byggandet av Norra länken. Vi har levererat samt monterat rostfria rörledningar i : utrymningsvägar,kulvertar,vattenmagasin, vattenmätarkammare samt brunnar m.m.

Fakta:

Till största delen går Norra Länken i tunnlar. Den totala sträckan är 5 km lång. Den längsta tunnelsträckan blir ca 4 km.

Trafikleden utformas med tre körfält i varje riktning; två körfiler och en fil för av- och påfarter. Trafikpåsläpp planeras till 2015. Ombyggnationen mellan Tomteboda och Norrtull blir helt klar 2017. 

Norrtull till Värtan: 

¤ Förberedande arbeten påbörjades 2006.

¤ Norra Länken öppnas för trafik 2015.

¤ Projektet omfattar 44 entreprenader.

¤ Kostnader: Ca 11 miljarder.

¤ Vägbygget finansieras av staten till 75% och av Stockholms Stad  med 25%. Projektet har beviljats 56,15 miljoner Euro i EU-bidrag.

Tomteboda till Norrtull: 

¤ Norra länken-projektet utvidgades med sträckan Tomteboda-Norrtull 2010.

¤ Hela sträckan är färdigbyggd 2017.

¤ Intunnling och breddning av Norra länken samt intunnling av Värtabanan.

¤ Projektet omfattar 18 entreprenader. 

¤ Kostnader: Ca 5 miljarder.

¤ Vägprojektet finansieras av Stockholm Stad till 80% och Trafikverket med 20%.

¤ Överdäckningen av Värtabanan betalas av Stockholm Stad.