• Om Järna Rostfria

    Företaget startades 1974 av Rolf Kjellberg. AB Motorkraft i Stockholm importerade, utrustade och sålde Yanmar dieselmotorer till fritidsbåtar.

  • Rostfria produkter för marint bruk

  • Rostfria produkter inom infrastruktur

    Vi levererar rostfria produkter till satsningar inom infrastruktur.

  • Marinprodukter

    Vi har ett brett utbud av produkter för marint bruk, så som vattentankar, bränsletankar, ljuddämpare mm

Ny lag om tömmning av septiktankar

Onsdag 1 april 2015

Den 1 April 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet, som genomförs av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. 

Att anpassa båten för sugtömning:

Järna Rostfria AB tillverkar septiktankar i olika volymer efter ritning/skiss. 

Har du idag en septiktank på din båt, men saknar sugtömmningsmöjligheter?  Då kan vi på Järna Rostfria AB relativt enkelt ändra er tank för att möjliggöra tömning till land.