Marina produkter

Vi tillverkar bordgenomföringar, ljuddämpare, skarvrör och tankar för marint bruk.